Members

Our group consists of 17 students, administrative staff, postdoctoral scholar, research associate, and professor.

photo
Professor
Takuya Hirano
Assistant Professor
Yujiro Eto
PostDoctoral Scholar
Ryo Namiki
Hitoshi Shibayama
Administrative Staff
Mayumi Kitanaka
D1
Ami Shinjo
M2
Ryotaro Okada
Sae Kiguchi
Keita Nabeta
Kodai Hirakawa
Takuto Matsubara
M1
Shota Oya
Motoharu Ono
Sachi Kikuchi
Naotaka Sakaguchi
Aki Tori
B4
Tsuyoshi Igarashi
Takuya Iguchi
Naoyuki Inoue
Yuya Karakane
Kento Kitamura
Yusaku Kobayashi
Ryouta Suzuki
Hiroyuki Toda
Sae Hatakoshi
Staff
Chinami Takahashi (Administrative Staff)
Tsubasa Ichikawa (Postdoc)
Yohei Kawamoto (Visiting Res.)
Hisako Mori (Administrative Staff)
Mark Sadgrove (Postdoc)University of Electro-Communication as Assistant Professor
Satoshi Tojo (Res. Associates)Chuo University as Associate Professor
Takeshi Kuwamoto (Res. Associates) Japan University as Associate Professor
Yoshio Torii (Res. Associates) The University of Tokyo as Associate Professor
Yun Zhang (Postdoc) University of Electro-Communication as Assistant Professor
2015
Vanou Ishi(M), Hidekatsu Tokita(M), Yusaku Azami(B), Akira Utsunomiya(B), Takumi Nakano(B), Jun Matsumoto(B)
2014
Yusuke Oguri(M), Satoru Kihara(M), Naoyuki Hashiyama(M), Kaori Kono(B), Tomoyori Matsui(B), Shunsuke Kobayashi(B), Seigi Hasegawa(B)
2013
Yoshifumi Koike(M), Shota Togawa(M), Yasushi Tomiyama(M), Sho Hasegawa(M), Jun Miyazaki(M), Satoshi Iwade(B), Hiroki Nakagawa(B)
2012
Akane Koshio(M), Sawako Sekine(M), Akito Ohshiro(B), Ryohei Matsuda(B), Hayato Ikeda(B), Hiroyuki Kogure(B), Yuta Saito(B), Sosuke Sato(B), Hirosuke Suzuki(B), Masaya Hata(B)
2011
Junichi Sakurai(M), Keiki Nakamura(M), Keiko Horie(M), Yuta Masuyama(M), Kazuhiro Murayama(M), Masayoshi Yoshimura(M) Ryosuke Kawasoe(M) Keiichiro Ohta(B)
2010
Takako Ido(M), Yoshihisa Taguchi(M), Takamasa Miuchi(M), Toshio Sugaya(B), Sogo Tanaka(B), Kazunori Fukitsuka(B), Izumi Miwa(B)
2009
Tatsuyoshi Tanabe(M) ,Akihiro Nonaka(M) ,Mayumi Hirano(M) ,Satoshi Miyano(M) ,Michiyuku Kurihara(B) ,Yuta Suzuki(B)
2008
Yujiro Eto(D),Ryuhi Okubo(M), Taro Hayashi(M), Emiko Inoue(B), Hiroya Osada(B),Kazuyuki Kabuto(B)
2007
Shingo Tokunaga(M), Atsushi Furuki(M), Masaki Miura(B), Saori Mizumura(B)
2006
Kazunori Ishihara(M), Masafumi Iwata(M), Kazuya Shirasaki(M), Takashi Tajima(M), Tatsuya Furuta(M),Tomohide Matsuda(M), Yoshiyuki Sanada(B), Mayuko Tamaki(B), Akio Tomiyama(B)

Contact

 • TEL: +81-3-3986-0221
  (ex. 6466,6480)
 • FAX: +81-3-5992-1029
  (Faculty Office)
 • Dept. of Physics
  Gakushuin Univ.
  1-5-1 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo 171-8588, Japan
Quantum Optics Group (Hirano Lab.), Department of Physics, Gakushuin University.